Oferujemy usługi związane z projektowaniem i montażem i przeglądów okresowych wewnętrznych i zewnętrznych systemów telewizji dozorowej (CCTV). Zapewniamy serwis naszych instalacji jak i systemów już zainstalowanych.

Tworzymy koncepcję i projekt rozmieszczenia elementów systemu telewizji dozorowej uwzględniając usytuowanie obiektu oraz potrzeby klienta. Każda instalacja poprzedzona jest wizją lokalną i szczegółową analizą poszczególnych stref obserwacji, uwzględniając przy tym parametry zewnętrzne obiektu, pozwala to na odpowiedni dobór urządzeń (kamer, obiektywów i obudów), tak by spełniały one swoje wymogi.

Wykonujemy zarówno proste systemy (kilka kamer) jak i bardziej złożone i rozbudowane systemy sterowania , krosownice wizyjne- pozwalające na tworzenie wielostanowiskowych systemów obserwacji. Doradzamy i dobieramy odpowiedni do potrzeb system - rodzaj rejestracji oraz transmisji obrazu. Specjalizujemy się zarówno w systemach IP jak i systemach analogowych.

Nasze rozwiązania pozwalają na obserwację z każdego miejsca na świecie za pomocą internetu, aplikacji klienckich, które programujemy na życzenie klienta.

Pracujemy na sprawdzonych i niezawodnych produktach, wykorzystując innowacyjne właściwości i różnorodność designu elementów systemów.
Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.