SYSTEMY SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA I NAPADU

Wykonujemy profesjonalne systemy alarmowe w celu ochrony wewnętrznej i zewnętrznej obiektów takich jak:

  • obiekty komercyjne (sklepy, hotele, obiekty sportowe, resteuracje, galerie handlowe, szkoły)
  • obiekty przemysłowe ( magazyny logistyczne, hale, kopalnie, fabryki)
  • obiekty specjalne (banki, magazyny broni, kancelarie tajne)
  • domy i budynki mieszkalne (osiedla)
  • place budowy

Zajmujemy się projektowaniem, doradztwem oraz instalacją systemów alarmowych. Nasze systemy współpracują z dowolnie wybraną Stacją Monitorowania, pomagamy w doborze usług monitorowania Agencji Ochrony Osób i Mienia na terenie całego kraju. Świadczymy również usługi konserwacyjne i serwisowe systemów zabezpieczeń już zainstalowanych u klienta.

Na podstawie wizji lokalnej przedstawiamy najlepsze rozwiązania dla ochrony konkretnego obiektu i szczegółowo omawiamy elementy zabezpieczenia oraz strefy newralgiczne budynku. Zajmujemy się również intagracją systemów alarmowych z systemami automatyki domowej: sterowanie automatyką rolet i bram, klimatyzacją, oświetleniem, ogrzewaniem. Na życzenia wykonujemy również:

  • projekty systemu ( w formie elektronicznej)
  • audyt ( szczegółowa analiza zagrożeń włamaniowych) oraz raporty z przeglądów zabezpieczeń technicznych
  • integracji systemów alarmowych z innymi systemami automatyki domowej

Pracujemy na sprawdzonych i niezawodnych produktach , wykorzystując innowacyjne właściwości i różnorodność designu elementów systemów. Wszystkie stosowane przez nas urządzenia i materiały posiadają wymagane prawem polskim i UE dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania.